Previous
Next
Naziv objekta: Bolnišnica, Topolščica

Naziv objekta: Prizidava k OŠ Hudinja

Naziv objekta: OŠ Gorica, Velenje

Naziv objekta: OŠ Ljubno
Leto izgradnje: 2003

Arhitekt: Gregor Gojevič
Naziv objekta: OŠ Nazarje
Leto izgradnje: 2003
Naziv objekta: Sodišče, Velenje
Naziv podjetja: Vrtec Gorica
Naziv objekta: Stadion Lendava, Lendava
Leto izgradnje: 2006
Naziv objekta: Tribuna na stadionu Celje
Leto izgradnje: 2007
Naziv objekta: Kulturni dom Šoštanj