Previous
Next
STORITVE


PROJEKTIRANJE, NADZOR IN INŽENIRING


  • izdelava vseh vrst in faz projektne dokumentacije (novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije poslovnih, trgovskih, industrijskih, javnih, stanovanjskih in večstanovanjskih objektov, energetskih, kmetijskih in turističnih objektov)
  • izvajanje strokovnega nadzora vseh vrst gradenj
  • izvajanje inženiringa od idejne zasnove do izvedbe na ključ

 

RAČUNOVODSKE STORITVE


Nudimo storitve vodenja poslovnih knjig za mikro in mala podjetja. 


Odgovorna oseba: SIMONA SIMONIČ

Kontakt: +386 (0) 3 898 48 12
GSM: +386 (0) 31 39 34 61
E-mail: racunovodstvo@pb-velenje.si